Kristuksen risti, osa 1

Usko Kristukseen!

14.10.2017

Koulutus alkaa

Päivä(t)

:

H(s)

:

Minuutti(a)

:

Second(s)

Usko Kristukseen!

Päivän ohjelma 14.10.

12:00 Ylistys ja rukous
12:30 Uskon synty
13:45 Lounastauko omakustanteisesti
14:30 Uskon kasvu
16:00 Kahvitauko omakustanteisesti
16:15 Uskon päämäärä
17:15 Rukous (kaikille avoin)

Kuvaus ihmisen uskosta eri asioihin on usein voimakkaasti esillä mediassa itsestään selvyytenä. Uskotaan, mitä erikoisimpiin asioihin, kun joku vain osaa uskottavan asian hyvin esittää. – Aivan toisenlaisia uskon kuvauksia tulee esille Raamatussa, heprealaiskirjeen 11. luvun alussa ja myöhemmin koko luvussa.

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. (Hebr. 11:1.)

Tuon 11. luvun kuvaus tuo esiin Vanhan testamentin uskon sankarien toimivan uskon Jumalaan ja uskon teot. Tarkoitus tietysti on se, että kristillinen usko kasvaisi toimivaksi ja sen mukana tulisivat esiin Jumalan antamat uskon teot.

Toimiva usko, elävä uskonsuhde Jeesukseen tuottaa elämään syvää tyydytystä. Miten sellaisen olotilan voisi löytää tällaisena hengellisesti pysähtyneeltä näyttävässä ajassa. Herätysten aikana usko yhdisti ja innostuneisuus uskonasioista oli yleinen ilmapiiri tilaisuuksissa. Nytkin tätä ilmapiiriä näyttää olevan siellä, missä on Pyhän Hengen vaikutusta uskovien yhteydessä.

Herätystä odotetaan ja siitä puhutaan Suomessa nyt paljon. Siellä, missä Pyhä Henki saa uskovan elämässä hänelle kuuluvan paikan, siellä näyttää olevan elävää uskoa ja innostusta. Jeesuksen paikka uskovan elämässä on muodostunut ihan avainasiaksi. Jeesus kasvattaa uskovaa monilla eri tavoilla.

Uskovien yhteyden tärkeys näkyi Jeesuksen aikana siinä, että hän oli opetuslasten kanssa paljon yhdessä. Jeesus puhui ja toimi heidän läsnä ollessaan. Näin he oppivat kuulemalla ja näkemällä. Myöhemmin opetuslapset olivat jo valmiita itsekin kaksittain toimimaan. Uskovien toimimattomuus yhdessä uskon tekoja tekemällä on kriisissä. Tästä kriisistä on tiedossamme ulospääsy. Se ulospääsy on päästä Jeesuksen ja uskonystävien kanssa kohti toimivaa uskoa.

Muista ilmoittautua!

Koulutuksen hinta on 10 € / henkilö / koulutuspäivä. Osallistumismaksulla katetaan tilavuokran kuluja. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä keskiviikkoon 11.10.2017 mennessä. Ilmoittautuminen vaaditaan koulutuksen järjestämisen onnistumiseksi. Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/armonlaaksonakatemia

Koulutuksen yhteyshenkilö on Oiva Salli, puh. 041 441 8111. Jos on kysyttävää, soita Oivalle. Ota mukaan Raamattu ja muistiinpanovälineet.

Tutustu ennakkoon

Kristukseen, lue Jumalan sanaa!

Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.” (Matt. 23:37.)

Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.” (Joh. 7:37.)

Kristus kutsuu luokseen, tahdothan Sinä tulla?

Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos ”olette maistaneet, että Herra on hyvä”.

Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan: ”Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva”.

Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, ”on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi” ja ”kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi”. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen ”ette olleet kansa”, mutta nyt olette ”Jumalan kansa”, jotka ennen ”ette olleet armahdetut”, mutta nyt ”olette armahdetut”.

Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi; sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä- niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.

Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään?

Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ”ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut”, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen ”haavainsa kautta te olette paratut”.

Sillä te olitte ”eksyksissä niinkuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. (1. Piet. 2:1–25.)

Kylpylään edullisesti Akatemian jälkeen

Armonlaakson akatemian koulutuksiin osallistuville on varattu mahdollisuus virkistäytyä sauna- ja allasosastolla koulutuksen päätteeksi alennettuun hintaan. Hinta on 15 € / henkilö (norm. lauantai 24 € / hlö).

Kylpylän hoitoja on saatavilla ennakkotilauksesta kaikkina viikonpäivinä. Tutustu mahdollisuuksiin www.naantalispa.fi
Kylpylästä voi tiedustella majoitusta omakustanteisesti, koulutukseen ei sisälly majoituspalveluita.

Pysäköinti

Pysäköinti Kylpylän parkkipaikalla on maksullista, tosin maksu alkaa vasta kolmannesta tunnista, 2 ensimmäistä pysäköintituntia ovat ilmaisia.

Oiva Salli

Oiva Salli

Kouluttaja

Eläkkeellä oleva entinen Muurlan kirkkoherra ja kokenut Sanan julistaja, joka on palvellut useissa maissa, Herran johdatuksen mukaan.

Akatemian sijainti

Pin It on Pinterest

Share This