Äänitteet

”Usko tulee kuulemisesta, ja kuuleminen Kristuksen Sanan kautta.”(Room.10:17) Nämä Jeesuksen opetusaiheet kokosin jo vuonna 1992. Niiden ajankohtaisuus pysyy silti. Nyt näissä äänitteissä tulevat Jeesuksen opetukset samasta aiheesta luettuina toistoina peräkkäin.  Eri evankeliumien tekstilähteet aluksi kopioitiin toisiinkin evankeliumeihin. Toisinaan sisältö on sama, joskus sisältö on eri. Saman asian kertautuminen voi tuntua aluksi häiritsevältä, mutta niiden kertaantuminen ehkä vahvistaa kuultavaa asiaa. Uskoisin, että näiden äänitteiden vaatimattomasta tasosta huolimatta niistä on monille hyötyä – siksi olen ne tähän liittänyt. Terveisin Oiva Salli, lukija

 

Johdanto kolmeen ensimäiseen aiheeseen:

Aiheet Jeesus ilmoittaa Isän, Jeesus on Kristus, Jeesus ja Pyhä Henki, tuovat tuntuman Jeesuksen opetuksesta Sanan mukaisesti Jumalan Kolminaisuudesta. Jokaisen persoonan olemus avautunee sen kautta, kun kuulee, mitä Jeesus sanoi. Pyhän Hengen osassa on myös Uuden Testamentin kirjeistä lisäystä aiheeseen.

Tiivistelmät opetuksista

Voit tutustua aiempien koulutusten sisältöön niistä koottujen muistiinpanojen muodossa. Tiivistelmiä lisätään sen mukaan, kun niitä saadaan luennoitsijoilta. Tiivistelmät sisältävät aiheen kannalta oleellisimmat raamatunpaikat. Voit siis joko tutustua sisältöihin ja innostua osallistumaan itse koulutukseen tai palauttaa mieleesi koulutusten sisältöjä, jos olit paikalla alkuperäisessä tilanteessa. Tiivistelmät ovat PDF-muotoisia ja avautuvat erilliseen boxiin sivuston päälle.

Pin It on Pinterest

Share This